Zwemschool
De Dolfijn

'de zwemschool met aandacht voor het individu'

 

gallery/tribal_dolfijn_bal

 

Huishoudelijk reglement Zwemschool 'De Dolfijn'

 

v  De (zwem)lessen worden gegeven in Bloemkamp in Bolsward. Het bad is op de eerste verdieping.

v  De code om in het zwembad te komen wordt aan u meegedeeld bij aanvang van de eerste les.

v  Lesgelden dienen op de eerste les van de betaalweek te worden voldaan bij aanvang van de les. 
    Graag zo gepast mogelijk betalen, dit scheelt tijd. Dit kan per 1 januari ook per bank.

v  U brengt uw kind naar de les waarna u naar beneden gaat. U kunt in het Restaurant van Bloemkamp
    een kopje koffie of thee nuttigen.

v  5 minuten voor het einde van de les kunt u naar boven komen om uw kind op te halen.

v  U bent verplicht om blauwe hoesjes over uw schoeisel te dragen, deze liggen in de hal van het zwembad.

v  U wacht met uw kind(eren) in de kleedkamer tot de lesgever u komt halen.

v  De kleding hangt in de kleedkamer op eigen risico.

v  Bijzonderheden over uw kind dient u z.s.m. te melden bij de lesgever.

v  Elke 2 maanden  is er een kijkles, u wordt dan in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn bij de les.
    Ook kunt u vragen stellen over de vorderingen.

v  Bij lesuitval door feestdag of calamiteiten, wordt voor de zwemlessen een inhaaldag gepland,
    deze datum krijgt u z.s.m. te horen.

v  Bij lesuitval van Aquasportief en MBvO wordt gekeken of de les op een andere avond ingehaald kan worden.
    De data worden dan z.s.m. bekend gemaakt.

v  Bij ziekte van mijn kant is er een vervangende leerkracht.

v  De eerste les die u ziek / afwezig bent, is voor uw eigen rekening.
    Bij langdurige ziekte wordt er in overleg een oplossing gezocht.

v  U of uw kind doet op eigen risico mee in de les.

v  Zonder tegenbericht kan een foto van uw kind of uzelf gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

v  Voor Aquasportief en Meer Bewegen voor Ouderen geldt een gratis proefles.

v  Het afzwemmen vindt plaats in zwembad De Bildtse Slag te Sint Annaparochie.

v  Er is géén zwemles in de zomervakantie (basisonderwijs) en de kerstvakantie.

v  Een nieuw lid  is eenmalige inschrijfkosten verschuldigd. Dit is voor administratieve doeleinden.